Tense (ตอนที่ 6): Past Simple

ส่วน Past Simple ก็จะใช้เป็นรูป V2 แทน เช่น I drank water, I played football. I liked football (แปลว่าเคยชอบ ตอนนี้ไม่ได้ชอบแล้ว) ดูเหมือนง่ายๆ ไม่มีอะไรใช่ม่ะค่ะ

Form: V2

การใ้ช้: สรุปง่ายๆ ก็คือใ้ช้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้น และจบไปในอดีต ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือว่าเป็นเหตุการ์ณที่เกิดขึ้นช่วงหนึ่ง ก็ได้

ตัวอย่าง

I saw a movie yesterday.
She didn't wash her car.
I lived in Brazil for two years. - ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บราซิลแล้ว
I studied French when I was a child. - ตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้ว He played the violin. - ตอนนี้เลิกเล่นไปแล้ว

Could
1. สามารถใช้เป็นความหมายเดียวกับ can สำหรับอดีต เช่น
When I was a child I could run fast.

เราใช้ could สำหรับความสามารถทั่วๆไปในอดีต แต่ถ้าจะกล่าวถึง ความสามารถบางอย่างที่ยากๆ หรือเหตุการณ์เฉพาะ (overcoming difficulty or about doing something in a specific situation) ก็จะไม่ใช่ could แต่จะใช้ was/were able to แทนนะค่ะ เช่น

He hadn't done much revision but somehow he was able to pass the exam.
The fire spread quickly, but luckily everybody was able to escape.

2. ใช้สำหรับบอก possibility ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังคาดหวังรอคอย เพื่อนๆที่จะมาเยี่ยม แต่พวกเขามาล่าช้า คุณสามารถพูดว่า

They could arrive at any time nowWould
1. ใช้แสดง repeated action หรือ habit ในอดีต

เน้นว่า repeated action คือเป็นการกระทำหลายๆ ครั้ง หรือว่าทำจนเป็นนิสัย เช่น
The paintings would often commissioned by the wealthy, and, they would hung in the home.

ซึ่ง การใช้ในความหมายนี้สามารถ ใช้ past simple แทนได้เลย เช่นประโยคด้านบนก็สามารถใช้เป็น
The paintings were often commissioned by the wealthy, and, they were hung in the home.

และ ในความหมายนี้ ยังสามารถใช้ used to แทนได้ด้วย เป็น
The paintings used to be commissioned by the wealthy and, they used to be hung in the home.

2. ใช้สำหรับ possibility ได้เหมือนกับ could ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริง หรือไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ (unreal or unlikely situation that might arise now or in the future) เช่น

I wouldn't bother to cook.
I'd go out to eat or bring home a take-away.

I'd ask your mother to help me with the washing and the ironing.
I know she'd help me.


เรา จะพบเห็นการใช้ would กับแบบที่ 2 มากกว่า โดยเฉพาะใน if clause แบบที่สอง ซึ่งเป็นแบบที่ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน (อันเป็นผลมาจากการกระทำในอดีต) เช่น

If I had more time, I would read more books. มันเหมือนจะเป็นไปได้ ที่ฉันจะอ่านหนังสือมากกว่านี้ แต่ว่าจริงๆ แล้วฉันไม่มีเวลา ฉันก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือ
If he left today, he would be there by Friday. แปลได้ว่า จริงๆ เค้าไม่ได้ไปวันนี้หรอก ซึ่งเค้าก็คงไม่น่าจะถึงจุดหมายในวันศุกร์

พอ เข้าใจ If clause แบบที่ 2 ได้มากขึ้นม่ะค่ะ เพราะถ้าเราเข้าใจ เราก็จะสามารถใช้ได้อย่างไม่ต้องจำ อย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่า เรื่องของ tense มีความเกี่ยวพันกับรูปแบบประโยค โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมายของประโยค ถ้าเราศึกษาและพยายามทำความเข้าใจ เราก็จะสามารถเข้าได้ความหมายที่แฝงอยู่ได้มากขึ้น (พูดเหมือนเก่ง กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันค่ะ)

Would vs. Past Simple
อย่างที่บอกไปแล้วนะ คะ่ ว่า would สามารถแทน Past Simple สำหรับ repeated action ในอดีตได้ แล้วทีนี้มันต่างกะ Past Simple ยังไง คำตอบ ก็คือง่ายมากเลยค่ะ ถึงแม้เราจะสามารถใช้ would กับ repeated action ได้ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าใช้ได้ักับ ทุกๆ action (ไม่สามารถใช้กับ action ที่เกิดครั้งเดียว) เช่น

This painting would be commissioned in 1856 -- wrong.
This painting was commissioned in 1856 -- right.

และนอกจากนี้ would ไม่สามารถกับ state ได้ เช่น

I would be a painter -- wrong
I was a painter -- right


Would vs. Used to
จับ คู่กับอีกตัวค่ะ สำหรับคู่นี้สามารถใช้กับ repeated action ได้เช่นเดียวกัน ก็คือใช้กับ action ที่ไม่ใช่ repeated action ไม่ได้ทั้งคู่ แต่ที่ต่างกันก็คือ used to สามารถใช้กับ state ได้ แต่ would ใช้กับ state ไม่ได้

I would be a painter -- wrong
I used to be a painter -- correct

Would vs. Could
ที่ เรากล่าวไปเป็นการใช้ would กับ could ในประโยคบอกเล่า นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีการใช้ would กับ could ในประโยคคำถามในเชิงขอร้อง ซึ่งหลายคนก็สงสัยมากว่ามันต่างกันยังไง โดยสรุปที่ใช้กันในปัจจุบันแทบจะไม่ต่างกันเลย แต่โดยนัย แล้วมีความต่างกันที่ could ให้ความรู้สึกของ can คือสามารถทำได้มั้ย แต่ would จะใช้ความรู้สึกว่าเต็มใจทำมั้ย เช่น

Could you open the door for me when I get there?

ให้ความรู้สึกว่า คุณถามว่า เค้าจะทำได้มั้ย คืออีกฝ่ายอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้น ตอนที่คุณไปถึง ก็เลยทำไม่ได้ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น

Would you open the door for me when I get there?

อาจจะเป็นได้ว่าเค้า อยู่ตรงนั้น และทำให้ได้อยู่แล้ว แต่ว่าจะช่วยทำให้ได้มั้ย เป็นการถามความเต็มใจ ตั้งใจ ถึงได้มีประโยคที่บอกว่า I WOULD if I COULD. ก็คือฉันเต็มใจทำให้อยู่แล้วแหละ ถ้าทำได้ ซึ่งก็แสดงเป็นนัยว่า ฉันทำไม่ได้ คือ I ไม่ could ก็ไมู่้รู้จะ would ยังไง

ซึ่งหาอ่านรายละเอียดได้จาก reference ข้างท้ายที่ Would or Could

แต่ยังไงก็แล้วแต่เนื่องจากการใช้งานในปัจจุบันทำให้ ความหมายของคำลดน้อยลง และความแตกต่างของคำทั้งสองก็น้อยลงไปด้วย เรียกได้ว่าใ้ช้แทนกันก็ไม่ผิดค่ะ


หลาย คนอาจจะคิดว่า มันไม่เกี่ยวกะเรื่อง tense แต่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องของ modal verb ก็แล้วแต่จะมองค่ะ ขอให้เข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องก็ถือว่าดีมากมาย

Used to vs. Past Simple
เนื่องจากในภาษาไทยเราไม่มี tense เราใช้ verb ช่องเดียว ไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน เราอาจจะใช้คำบางคำที่ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีต เช่น ฉันเคยอ้วน แปลว่าแต่ก่อนอ้วน ทำให้คนไทยสับสนเวลามาใช้กับประโยคภาษาอังกฤษ เพราะว่า ภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า เคย แต่เค้าจะใช้ tense ในการบอกเวลา บางคนอาจจะคิดว่า used to สามารถใช้แทนคำว่าเคยได้ แต่จริงๆ used to มีความหมายคล้ายๆ กับ past simple ซึ่ง

1. สามารถใช้แสดง state หรือสถานะ สภาวะ เช่น

I used to live in Paris
.

2. ใช้เน้น repetition action คือเคยทำบ่อยๆ เป็นประจำ เช่น

I used to play football
.

แปลว่า เคยเล่น (แล้วก็เล่นเป็นประจำด้วย ไม่ใช่แค่เล่นครั้งสองครั้ง) ถ้าเล่นแค่ไม่กี่ครั้งเค้าก็จะใช้ I played football once when I was young. แบบนี้เป็นต้น

ซึ่งทั้งสองประโยคที่ใช้ used to ข้างต้น สามารถแทนด้วย past simple ได้เลยค่ะ I lived in Paris, I played football ไม่ผิดอะไรค่ะ ใช้ได้เลย แต่ว่า used to ไม่สามารถใช้กับเหตุการณ์ในอดีตอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ 2 ข้อข้างต้นไม่ได้

เช่น
I saw a movie yesterday.
I studied French when I was a child.

ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึง ก็คือจะไม่มีการใช้ used to ในประโยคคำถาม หรือปฏิเสธ เช่น I not used to play football เค้าไ่ม่ใช้กันค่ะ แต่จะใช้ I did not play football.


Would have / Could have / Should have
สำหรับ would ที่ใช้กับ possibility จะหมายถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ปัจจุบัน (แต่เป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดขึ้น) ส่วน would have เป็นเุหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีต (แต่ไม่ได้เกิดขึ้น) ซึ่งจะใช้ใน if clause แบบที่ 3 เช่น

If he'd taken an umbrella, he wouldn't have got wet on the way home.

และ could have กับ should have ก็ใช้ในลักษณะเดียวกัน แต่ could have มีความหมายแฝงในเชิงของ can คือสามารถเกิดขึ้นได้ในอดีต และ should have ก็แฝงในลักษณะของการแนะนำ

Reference:
Past Simple Tense
should and should have, would and would have, could and could have

Past habits and repeated actions - 'would'
http://www.bic-englishlearning.com/tenseA.html
Would or Could

1 comment:

  1. ขออนุญาตฝากลิงค์ นะคะ
    คาสิโนออนไลน์ สล็อตออนไลน์ และเดิมพันกีฬาออนไลน์ โปรโมชั่นโดนใจ อย่าพลาดกับโอกาสดีๆแบบนี้ ที่รอท่านอยู่ที่นี่ที่เดียว
    https://www.111player.com

    ReplyDelete