โรค และอวัยวะภายใน ต่างๆ ในคำศัพท์อังกฤษ

ช่วงนี้ข่าวเรื่องไข้หวัดกำลังดังพอดี ก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับโรคทั่วไป เป็นภาษาอังกฤษนำเสนอ (แต่อาจจะไม่เกี่ยวกับหวัดสักเท่าไร รู้ไว้ใช่ว่า ละกัน)

rubella หรือ German measles - หัดเยอรมัน (measles เฉยๆ แปลว่าโรคหัด)
chickenpox - อีสุกอีใส ใน dict เขียนติดกันแบบนี้เลย (pox เฉยๆ แปลว่า ซิฟิลิส ไปคนละทางเลยแฮะ)
mumps - คางทูม
rabies - โรคพิษสุนัขบ้า หรือว่าโรคกลัวน้ำ
flu หรือ influenza - ไข้หวัดใหญ่ (คำนี้คงเจอบ่อยแล้ว ตามข่าว) รู้สึกว่า influenza จะเป็นศัพท์ที่ค่อนข้างวิชาการหน่อย แต่ถ้าเป็นหวัดเฉยๆ ไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ จะเรียก cold
tetanus - บาดทะยัก
Dengeue fever - ไข้เลือดออก

แถมท้ายสำหรับอวัยวะภายใน
heart - หัวใจ
lung - ปอด
liver - ตับ
kidney - ไต
womb - มดลูก
placenta - รก
stomach - กระเพาะ
intestine - ลำไส้
small intestine - ลำไส้เล็ก
large intestine - ลำไส้ใหญ่
anus - ทวารหนัก

No comments:

Post a Comment